Salihli Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Salihli Ziraat Odası > Haberler > TOPRAK ANALİZİ YAPTIRIN, VERİMLİLİĞİ ARTIRIN!

TOPRAK ANALİZİ YAPTIRIN, VERİMLİLİĞİ ARTIRIN!

Toprak analizi, belli bir tarla toprağının gübre ve kireç ihtiyacını ortaya koyan bir metottur. Belirli bir tarlayı temsil eden toprak örneği, laboratuvarlarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarları bulunur. Böylece ekilen bitkinin iyi mahsul vermesi için hangi gübrelerin verileceği ortaya konur. Toprağımızı analiz ettirmeden önce gübreleme yaparsak büyük hataya düşeriz.

Toprak analizi, toprak verimliliği ve sürdürülebilir tarım için gerekli olan gübreleme için çok önemli ve gereklidir. Yanlış gübrelemenin önüne geçmek ve toprağımızı korumak için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarımız hizmete devam etmektedir.